UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định Phê duyệt tiếp nhận dự án Phát triển năng lượng mặt trời tại thành phố Đà Nẵng do Ủy ban châu Âu (EC) tài trợ với kinh phí khoảng 9,4 tỷ đồng.

Đây là dự án nhằm đóng góp vào sự gia tăng khả năng tiếp cận đối với các nguồn năng lượng mặt trời sạch ở miền Trung Việt Nam với 3 hợp phần.

Hợp phần 1 là hỗ trợ phát triển các chính sách và quy định về năng lượng mặt trời, đẩy mạnh các dịch vụ liên quan đến năng lượng mặt trời đến người tiêu thụ cuối cùng và khuyến khích nghiên cứu về năng lượng mặt trời.

Hợp phần 2 là hỗ trợ đầu tư việc lắp đặt thí điểm các hệ thống điện năng lượng mặt trời tại một số địa điểm như trung tâm y tế địa phương, trường học và một số hộ không có điện lưới.

Hợp phần 3 là xây dựng năng lực và trao đổi, phổ biến kiến thức về năng lượng mặt trời cho các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương, nhà quản lý năng lượng, nhà đầu tư tư nhân và những người có liên quan thông qua đào tạo trực tiếp, tham quan tìm hiểu, trưng bày, giới thiệu các công nghệ phù hợp, bí quyết, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiềm năng ứng dụng tại miền Trung Việt Nam.


Các dự án về năng lượng mặt trời sẽ được phát triển tại Đà Nẵng trong tương lai (Ảnh minh họa: Internet)

Được biết, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng được chọn là đơn vị triển khai dự án.

Trước đó, trong một thống kê của Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng thì thành phố này có tiềm năng phát triển năng lượng môi trường khá lớn, xếp thứ 5 trong 16 tỉnh, thành có tiềm năng về năng lượng môi trường với số giờ nắng trung bình trong tháng là 177 giờ và cường độ bức xạ trung bình là 4,89 kWh/m2/ngày.

Đà Nẵng cũng là một trong các địa phương đi đầu trong nghiên cứu và áp dụng công nghệ năng lượng môi trường cũng như được các nhà đầu tư quan tâm để đầu tư các dự án năng lượng môi trường.